Brožury

Ako založiť skupinu - DDA.doc (45568)   Ako založiť skupinu.   Každá skupina je  nezávislá v súlade s Tradíciami. Skupina používa tradície ako návod, rovnako ako  Kroky poskytujú vodítko pre jednotlivca. Nasledujúce poznámky boli spracované na základe...
  DDA Sponzorstvo / Spolupútnictvo   V DDA vzťah medzi sponzorom a sponseem predstavuje duchovné spojenie medzi dvomi ľuďmi pomáhajúcimi jeden druhému nájsť život neovplyvnený  vyrastaním v dysfunkčnej rodine. Dospelé deti sa nemôžu uzdraviť samé alebo v izolácii....

Kontakt

cs-dda.eu Skype: cs.dda csdospeledeti@gmail.com