Program DDA

Toto musí ísť do čistiarne. (14 charakteristických znakov  - rysov Dospelého dieťaťa)   Tieto charakteristiky sú spoločné v dôsledku vyrastania v alkoholickej domácnosti. Stali sme sa izolovanými a bojíme sa druhých, obzvlášť autoritatívnych osôb. Snažíme sa zavďačiť...
Krok první Přiznali jsme si svou bezmocnost nad následkami alkoholismu anebo jiné rodinné disfunkce, naše životy se staly nezvládnutelnými. Krok druhý Dospěli jsme k víře, že jen Síla větší než je naše vlastní nám vrátí duševní zdraví. Krok třetí Rozhodli jsme se předat svou vůli a svůj život do...
Naše spoločné dobro by malo byť prvoradé. Naše osobné uzdravenie závisí od jednoty DDA. Na dosiahnutie cieľa nášho spoločenstva je tu len jedna autorita – milujúci Boh, tak ako sa prejavuje v našom skupinovom svedomí. Naši vedúci sú len dôveryhodnými služobníkmi, ktorí nevládnu. Jedinou...
 Přísliby      1.) SVOU SKUTEČNOU IDENTITU OBJEVÍME TAK, ŽE BUDEME MILOVAT SAMI SEBE A PŘIJMAT SAMI SEBE 2.) TÍM, ŽE KAŽDÝ PŘIJMEME SAMI SEBE, NAŠE SEBEVĚDOMÍ NAROSTE 3.) OPUSTÍ NÁS STRACH Z AUTORITATIVNÍCH OSOB A POTŘEBA ZAVDĚČITSE 4.) V NAŠEM NITRU SE ZRODÍ...

Kontakt

cs-dda.eu Skype: cs.dda csdospeledeti@gmail.com