Vyjsť z izolácie

 

Zo 6. Kapitoly: Takto funguje DDA

Vyjsť z izolácie

Vyjsť z izolácie je prvým krokom, ktoré dospelé dieťa urobí v rámci svojho uzdravenia. Izolovanosť je naraz väzením a útočiskom. Dospelé dieťa sa pohybuje medzi strachom a potrebou neschopný si vybrať medzi bojom a útekom. Trpí v prechodnom stave pričom napätie odvádza výbušným ničením alebo v tichosti pretrpí svoje zúfalstvo. Izolácia je našim útekom pred  paralyzujúcou bolesťou kvôli nerozhodnosti.  Tento únik ku popieraniu otupuje uvedomenie si skutočnosti o ničivom charaktere alkoholizmu ako i smútok a je súčasne i prvou scénou (dejiskom) ľútosti. Toto nám pomôže zvládnuť stratu lásky  a prežiť v prostredí plnom zanedbávania a zneužívania.

 

Z kapitoly : Riešenie

Staneme sa svojim milujúcim rodičom

Stať sa svojim milujúcim rodičom je jadrom k uzdraveniu zo zanedbaného detstva, ale aj bránou ku dieťaťu vo svojom vnútri. Popri 12 krokoch je toto ponúkaným riešením DDA. Svojou umiernenou, humornou, láskavou a úctivou prevýchovou nájdeme dieťa vo svojom vnútri a ozajstný vzťah s Vyššou silou. Je to Boh, ktorý nás nikdy nenechá samých.

V čom spočíva stať sa milujúcim rodičom? V prvom rade vo svojej prevýchove a počúvaní svojho vnútorného hlasu. Naša skúsenosť hovorí, že v každom dospelom dieťati existuje láska nezávisle na tom čo hovorí a čo si o sebe myslí. Láska je tam a je skutočná.

       

Kontakt

cs-dda.eu Skype: cs.dda csdospeledeti@gmail.com