Ukončenie vnútornej vojny

Zo 10. Kapitoly: Dôležitosť služby v DDA

Ukončenie vnútornej vojny

Kolízia dvoch častí nášho ja je skôr stratégiou ako cieľom. Dieťa i dospelý si prajú lásku a úctu, ktoré sú potrebné na udržiavanie ľudskej duše, ale nezhodujú sa v tomto akým spôsobom to dosiahnuť. Dieťa s nádejou čaká vo svojej izolovanosti a dospelý je zase frustrovaný vrhajúc sa do činov. V DDA zistíme, že obidve stratégie vedú iba do zúfalstva.

Ukončenie nášho vnútorného boja závisí na tom, ako naše dospelé ja, ako i dieťa v nás rozpozná potrebu zjednotenia v uzdravovaní. Prijatím ich vzájomnej odkázanosti  dospelý i dieťa stvoria pocit celistvosti, ktorý je potrebný k našej plnohodnotnej odpovede na vonkajší svet.

Vzájomné prijatie umožňuje aby dieťa pochopilo, že jeho schopnosť dôverovať je poškodená, ale nie je zničená a je obnoviteľná nežným a pomalým vychádzaním z väzenia izolácie. Dospelý si zase uvedomí radosti spojeného s duchovnom, ktoré charakterizuje každé dieťa a rozpozná aká je dôležitá otvorenosť a zabúdanie na seba k tomu aby sa cítil úplne naplnený životom.

Kontakt

cs-dda.eu Skype: cs.dda csdospeledeti@gmail.com