Sponzorstvo / spolusúputníctvo v DDA.

 

DDA Sponzorstvo / Spolupútnictvo

 

V DDA vzťah medzi sponzorom a sponseem predstavuje duchovné spojenie medzi dvomi ľuďmi pomáhajúcimi jeden druhému nájsť život neovplyvnený  vyrastaním v dysfunkčnej rodine. Dospelé deti sa nemôžu uzdraviť samé alebo v izolácii. Spoločne sa učíme ponúkať a prijímať zdravú podporu. Učíme sa , čo to znamená byť priateľom.

„Spolupútnictvo“

Model sponzorstva používaný v DDA dáva sponzora a sponsee na jednu úroveň, keď spoločne hľadajú odpovede a riešenie. Pomocou sponzorovania dospelé deti nájdu empatiu. Toto vzájomné porozumenie nám pomáha identifikovať sa s iným dospelým dieťaťom.

Ako „spolupútnici“ v uzdravovaní sa nemusíme báť sponzorstva ako znovuzískania nadvlády, zanedbávania alebo kontroly, ktorú sme zažili ako deti. Pre mnohých z nás DDA sponzorstvo bude prvá šanca vytvoriť si  vzťah založený na rovnocennosti a vzájomnej úcte. To môže byť pre nás neznáme poňatie , pretože pochádzame z rodín, v ktorých zdravé vzťahy založené na dôvere a úcte neboli.

Požiadať niekoho, aby bol našim sponzorom je kľúčovým krokom v našom uzdravovaní. Aby sme našli DDA sponzora, chodíme na mítingy a akcie DDA, a počúvame zdieľania iných.  Hľadáme niekoho , kto pracuje na krokoch DDA, zúčastňuje sa pravidelne na  mítingoch a rozumie DDA princípom. Môžeme tiež hľadať niekoho, kto dosiahol viditeľnú hladinu vyrovnanosti a emocionálnej triezvosti. Tiež hľadáme niekoho rovnakého pohlavia, aby sme sa vyhli romantickým nedorozumeniam.

Môžeme si vypýtať telefónne číslo potenciálneho sponzora a potom sa sním porozprávať o DDA. Ak sa nám zdá byť rozhovor s týmto človekom príjemný, môžeme sa ho spýtať na sponzorstvo.  Môžeme to skúsiť s viacerými ľuďmi. Nakoniec si niekoho z nich vyberieme.

V niektorých oblastiach sponzor DDA nie je ľahko dostupný. V takejto situácii sa môžeme pokúsiť nájsť si sponzora „ na diaľku“, alebo navštívime mesto, kde je DDA viac aktívne.

Ak sme požiadaní o sponzorstvo, snažíme sa povedať „áno“. Sponzoring je jedna z kľúčových akcií, ktorá pomáha DDA členovi udržiavať si emocionálnu triezvosť a súčasne pokračovať v duchovnom raste. Sponzorovaním iných sa učíme viac o sebe a postupnosti uzdravovania. Učíme sa , že ak pracujeme na krokoch a pravidelne sa zúčastňujeme DDA mítingov, tak máme čo ponúknuť iným. Odovzdávame posolstvo uzdravenia, ktoré sme dostali.

Byť sponzorom

DDA sponzor hovorí o svojom duchovnom programe uzdravovania so sponseem a sprevádza nováčika pri budovaní jeho vlastného základu na uzdravenie pomocou 12 krokov DDA.

Sponzor rozumie dôležitosti vyriešenia uloženého žiaľu a dôležitosť stať sa rodičom sám sebe pomocou DDA krokov. DDA sponzori nie sú terapeuti ani poradcovia, ale sú schopní ponúknuť potrebnú pomoc sponseemu preskúmaním zneužívania, traumy a iných zahlcujúcich skúseností z detstva.

DDA Sponzor:

 • zdieľa svoj príbeh, svoje skúsenosti, silu a nádej v uzdravovaní
 • pomáha sponseemu pochopiť emocionálnu intoxikáciu, charakteristické rysy dospelých detí a dôsledky alkoholickej alebo inak dysfunkčnej rodiny
 • povzbudzuje k aktívnej práci na krokoch, k účasti na mítingoch, písaniu denníka, meditácii a hľadania Vyššej Sily
 • povzbudzuje sponsee k prelomeniu starých rodinných pravidiel, ktoré nás odrádzali od rozprávania, dôvery, pocitov a pamätania si
 • pomáha sponseemu identifikovať, vyjadriť a porozumieť pocitom
 • vedie príkladom jeho vlastnou aktivitou na uzdravovaní

DDA sponzor, ktorý je závislý, nesmie byť aktívny v závislosti. Nemôže niekoho sponzorovať, ak pije alkohol, berie drogy alebo má správanie, ktoré sa dá považovať za recidívu.

Je tiež dôležité si pamätať, že sponzor:

 • nie je rodič, autoritatívna osoba alebo Vyššou Silou pre sponseeho
 • neposudzuje ani neznevažuje pocity alebo názory sponseeho
 • nerobí pre sponseeho to, čo môže sponsee urobiť sám
 • nedáva ani nepožičiava mu peniaze
 • nevytvára si romantický ani sexuálny vzťah so sponseem

 

Typy DDA sponzorstva

Tradičný: Skúsený DDA člen sprevádza spponseeho krokmi a pomáha mu porozumieť procesu DDA uzdravovania

Spolusponzorstvo: Dvaja členovia DDA s podobnou skúsenosťou a  časom stráveným v programe sa navzájom podporujú

Dočasné: DDA členovia v liečbe alebo liečebnom zariadení môžu použiť „dočasné“ sponzorstvo , kým si nenájdu stáleho sponzora v domovskej skupine

Sponzorstvo na diaľku: DDA členovia sú si geograficky vzdialení a môžu použiť telefón alebo online kontakt. Ak situácia bráni osobnému stretnutiu , sponzorstvo na diaľku môže byť užitočné a efektívne

 

Postupnosť DDA uzdravovania

 • dosiahnutie dna/požiadanie o pomoc a akceptovanie pomoci
 • priznanie bezmocnosti a nezvládatelnosti
 • otvoriť sa duchovnosti a duchovnému riešeniu
 • byť úprimný/ urobiť inventúru svojej minulosti
 • povedať svoj príbeh otvorene a úprimne inej osobe
 • pokorne sa usiluje o odstránenie nedostatkov
 • hľadať odpustenie samému sebe
 • urobiť nápravy tým, ktorých sme zranili
 • pokračovanie inventúry denných myšlienok a správania
 • hľadanie správnych rozhodnutí
 • meditácia a hľadania duchovného smeru
 • praktizovanie lásky  a sebalásky
 • odovzdávanie posolstva  o uzdravovaní  iným

Byť sponzeem ( byť sponzorovaný)

Sponzor očakáva , že  sponsee sa bude  aktívne  podieľať na jeho vlastnom uzdravovaní. Sponzor očakáva , že sponsee bude úprimný o sebe aj iných. Sponsee bude potrebovať pravidelný kontakt so sponzorom a bude plniť požiadavky sponzora. Sponsee majúci nejakú závislosť  musí abstinovať,  pracovať aj so svojou závislosťou.  Nemôžeme efektívne pracovať na programe DDA ak sa dávkujeme alkoholom , drogami alebo iným závislým správaním.

Sponzor sleduje ochotu sponseeho pracovať na krokoch a či sa sponsee pravidelne zúčastňuje mítingov. Sponzor očakáva od sponsee, že bude zodpovedne pracovať na programe .

Rozhodnutie ukončiť vzťah sponzor/sponsee nie je opustenie. Ak sa však ktorákoľvek strana rozhodne, že sa musí pohnúť ďalej, musí byť o rozhodnutí úprimná a citlivá. Model spolupútnockeho sponzorovania vyžaduje od oboch ( sponzor, sponsee)  dodržiavať princípy krokov vo všetkých záležitostiach. Tieto princípy zahŕňajú odovzdanie, poctivosť , poznanie sám seba (inventúru) a ochotu. Toto je obojsmerná ulica sponzorstva DDA.

Afirmácie a záväzky

Pre sponsee:

 • môžem požiadať o pomoc bez pocitu, že obťažujem
 • som rovnocenný vo vzťahu s iným človekom
 • som ochotný urobiť čokoľvek, čo vedie k môjmu uzdraveniu
 • viem si vybrať dobrého sponzora
 • budem pracovať na programe DDA krok po kroku
 • budem oslavovať míľniky vo svojom uzdravovaní

Pre sponzora

 • mám čo ponúknuť inému človeku
 • môžem pomôcť niekomu tým, čo som sa naučil v uzdravovaní
 • môžem pomôcť inému DDA bez ohľadu na type zneužívania, ktoré sme zažili v detstve
 • budem hovoriť o mojich skúsenostiach namiesto dávania rád
 • vyhnem sa kontrole a zachraňovaniu inej osoby
 • budem si udržiavať zdravé hranice

 

 

DDA Sponzorstvo Spolupútnictvo 1 .docx (21267)

Kontakt

cs-dda.eu Skype: cs.dda csdospeledeti@gmail.com