Spiritualita

Spiritualita

Mnoho dospelých detí alkoholikov prenieslo charakteristiky abnormálnych rodičov na Boha resp. na Vyššiu moc. Ak rodičia boli zahanbujúci, pomstychtivý alebo boli nezodpovedný pravdepodobne aj náš Boh je taký istý. Niekoľko dospelých detí opisuje Boha slovami: „No len počkaj!“. Pre nich si Boh zaznamená ich správanie a potrestá ich.

V okruhu našich spoločníkov má viera mnoho podôb. Sú dospelé deti, ktoré popierajú existenciu Boha, sú takí čo pochybujú, ale majú otvorenú myseľ a sú takí, ktorí bojujú s predstavou univerzálnej sily, ktorá vypočuje ich modlitby a bude mať značný vplyv na ich život.  Mnoho dospelých detí si pamätá na modlitby k Bohu aby zastavil zneužívanie rodičmi, ale zdalo sa, že sa nič nemení. Veľa dospelých detí usúdilo, že Vyššia sila neexistuje. Mysleli si, že Boh nepočul ich modlitby. Týchto členov DDA prosíme aby ostali otvorený. Možno, že Boh tak ako ho chápeme zozbieral všetky tieto modlitby zo všetkých kútov sveta  a vytvoril DDA.

DDA je spirituálny program , ktorý sa čelne pozerá voči následkom choroby zo zlého fungovania. Choroba má vplyv na naše telo, myslenie a dušu. Je potrebné spirituálne riešenie k dosiahnutiu trvalého výsledku. Je veľmi dôležité aby sme vedeli  odkiaľ pochádzajú naše názory a aké sú presné. Musíme rozlíšiť v čo veríme a v čo nie keď chceme pracovať na druhom a na ostatných krokoch.

Keď prídeme k tretiemu kroku vidíme aké je jednoduché rozhodnutie poprosiť Vyššiu moc aby nám pomohla odvážne a triezvo žiť každý deň. Len dnešný deň sa uzdravujeme z choroby zlého fungovanie rodiny. Tretí krok posilňuje riešenie, ktoré sa číta na začiatku mítingov. Riešením DDA je to, že sa staneme vlastnými milujúcimi rodičmi. Byť vlastným milujúcim rodičom znamená, že našich biologických rodičov vidíme ako nástroj našej existencie. Ako píše riešenie: Našim naozajstným rodičom je naša Vyššia moc, ktorú niektorí z nás nazývajú Bohom.

Kontakt

cs-dda.eu Skype: cs.dda csdospeledeti@gmail.com