Sebeláska

Zo 15. Kapitoly: Po prežití: Precvičovanie si sebelásky

 

Sebaláska

Hovorí sa, že nemôžeš dávať to čo sám nemáš a aj to, že nedokážeš milovať niekoho dokým sa nenaučíš milovať sám seba. Myslíme si, že múdrosť týchto výrokov je základnou tézou DDA  tou je: „Nevieš milovať druhého človeka dokým sa nenaučíš milovať seba samého  a to vierou a neustálou činnosťou.“ Môžeme vidieť veľa ľudí, ktorí hovorili posilňujúce slová a slová lásky, ale praktikovali úplne niečo iné. Sebaláska nie je nikdy škodlivá alebo sebecká.

Život nasledujúci po prežití je životom sebelásky. Našim problémom bola iba absencia sebalásky. Ako dokáže dospelé dieťa naozaj milovať,, keď od ranného detstva bolo učené ako sa opustiť? Máme na to odpoveď, ktorá je zakotvená v skúsenostiach DDA. Kde je láska opravdivá tam Boh prebýva. Láska tu vždy bola. Potrebuje nejakú silu, ktorá je v našom vnútri znova prebudí. Hlavným zameraním tejto knihy je aby si našiel silu, ktorá je väčšia ako si ty a ktorá ti pomôže sa preklopiť z číreho prežívania do sebalásky. Veríme, že sebaláska je jedinou cestou, po ktorej keď chodíme môžeme spoznať Boha, lebo Boh je láska. Naučením sa sebelásky a pripojením sa k Vyššej Sile sa dotkneme ozajstných príčin sebanenávisti a sebaopustenia. Od detstva nosíme ranu, ktorú zapríčinil vzťah s našimi rodičmi a rodinou. Pocitovo a spirituálne nás v detstve roztrhali. K tomu aby sme to prežili sme sa naučili žiť podľa charakteristík, ktoré sú uvedené v zozname toto musí ísť do čistiarne. Tieto charakteristické črty vylučujú sebalásku a Boha. Vedený strachom a para alkoholizmom sme sa vrhali do nekonečného množstva vzťahov, schém a závislostí a následným usilým aby sme sa mohli pripojiť k niekomu kto nás dá do poriadku resp. nechá aby sme ho dali mi do poriadku. Vytrvalo sme to skúšali, ale nikdy to nešlo. Lásku a Vyššiu Silu nenájdeme v inom človeku. Musíme začať s nami.

Sme chránený Vyššou Silou, pričom chodíme po tejto vnútornej ceste. Nebudeme opustený ani odsúdený, ani vtedy ak si myslíme, že to nevieme dobre urobiť. Milujúca Vyššia Sila nás počká dokým prijmeme, že sme lásky hodný nezávisle od toho čo si myslíme a čo spravíme. Toto je požehnanie.

Kontakt

cs-dda.eu Skype: cs.dda csdospeledeti@gmail.com