Riešenie

Spolu stým, ako sa pre vás DDA stane bezpečným miestom, nájdete slobodu vyjadriť všetky svoje zranenia a strachy, ktoré ste doteraz držali v sebe a oslobodíte sa od pocitu hanby a obviňovania , ktoré si nesiete z minulosti. Stanete sa dospelým človekom, ktorý už nebude väzňom svojich detských reakcií. To dieťa, ktoré je vo vás uzdravíte tak, že sa naučíte milovať a prijímať sami seba.

Uzdravovanie začína , keď podstúpime riziko vyjsť zo svojej izolovanosti. Pocity a pochované spomienky sa vrátia. Tým, že budeme postupne uvoľňovať bremeno nevyjadreného žiaľu, začneme sa pomaly odpútavať od svojej minulosti. Naučíme sa byť sami sebe rodičom, a to s nehou, humorom, láskou a úctou.

Tento proces nám umožní vidieť našich biologických rodičov ako nástroje našej existencie. Našim pravým rodičom je Vyššia sila, ktorú sa niektorí z nás rozhodli nazývať Bohom. Aj keď sme mali rodičov alkoholikov, ale bo sme vyrastali v disfunkčnej rodine, naša Vyššia sila nám dala 12 krokov k Uzdraveniu.

Toto je činnosť a práca, ktorá nás uzdravuje: Nasledujeme Kroky

                                                                        Chodíme na stretnutia

                                                                        zdieľame svoju životnú skúsenosť, silu a nádej

Každý deň sa spolu učíme prestavovať svoje choré myslenie. Akonáhle svojim rodičom prestaneme prisudzovať   zodpovednosť za svoje dnešné konanie, získame slobodu robiť zdravé rozhodnutia z pozície tých, ktorí konajú sami od seba a nie z pozície tých, ktorí reagujú na konanie iných. Postúpime od zraňovania k uzdravovaniu a poskytovania pomoci. Zažijeme pocit celistvosti, o ktorom sme si mysleli, že je nemožný.

Tým, že sa budete pravidelne zúčastňovať stretnutí, začnete vnímať alkoholizmus svojich rodičov alebo inú rodinnú disfunkčnosť také, aké sú: ako chorobu, ktorou ste sa nakazili ako deti a ktorá vás stále ovplyvňuje aj ako dospelých. Naučíte sa zamerať sami na seba tu a teraz. Prevezmete zodpovednosť za svoj vlastný život a budete rodičia sami sebe.

Nebudete na to sami . Rozhliadnite sa okolo seba a uvidíte ostaných, ktorí vedia, ako sa cítite. Žiadame vás, aby ste vy prijali nás rovnako, ako my prijímame vás.

Toto je duchovný program založený na jednaní, ktoré vychádza z lásky. Sme si istí, že tak ako bude láska vo vás narastať, zažijete nádherné zmeny vo všetkých vašich vzťahoch, obzvlášť vo vzťahu s vašou Vyššou silou, sami so sebou a s vašimi rodičmi.

Kontakt

cs-dda.eu Skype: cs.dda csdospeledeti@gmail.com