Model choroby DDA (preložené z VČK )

DDA Model choroby

Dospelé dieťa

 

 

TELO

PTSD

Uložená trauma

Zanedbanie

 

                                         MYSEĽ                                                                                DUŠA

14 znakov                                                                            Ukryté

 Laundry list                                                                          Vnútorné dieťa

 

 

                   

Tento model predstavuje chorobu rodinnej dysfunkcie. Model je opisom nášho stavu a osobnosti. Alkoholizmus, či iná rodinná dysfunkcia nám v detstve zasiahla naše telo, myseľ i dušu. Naše telo v sebe uložilo traumu, zanedbávanie a odmietanie vo forme Posttraumatickej stresovej poruchy. Myseľ si k tomu, aby prežila, rozvinula charakteristické znaky uvedené v Laundry liste, resp. svoje Falošné Ja. Vnútorné dieťa, to pravé spojenie s našou Vyššou silou, sa ukrylo. DDA uzdravenie môže tento proces zvrátiť.

 

Predpovedný model: ak máš akékoľvek dva z nasledujúcich troch prvkov modelu, máš aj ten ďalší.

 

Príklad: trauma/ zanedbanie + 14 znakov = ukryté Vnútorné dieťa

 

 

Názor lekára

 

Obhliadnuc sa späť do minulosti, veci sa zdali byť jednoduchšie, keď v roku 1939 Dr. William Silkworth napísal svoj názor do „Veľkej knihy“ AA, kde zahrnul pomenovanie alkoholizmu ako choroby. V tom čase sme nevedeli, aký bude mať vyrastanie v alkoholickej či inak problematickej rodine dosah na jej členov, najmä na deti.

            Opierajúc sa o silné ramená tých, ktorí prišli pred nami, môžeme dnes zo širšej perspektívy vidieť spojitosť a oblasť traumy, uzdravovanie a hojenie. Za posledných viac ako 25 rokov výskum a klinická prax potvrdili škodlivý vplyv vyrastania v traumatickej a zraňujúcej rodine. A od roku  1978, odkedy bolo založené DDA, nespočetné množstvo dospelých detí alkoholikov a detí zažívajúcich traumu, pomaly pracujú na svojom programe uzdravenia, na poklade, ktorý teraz držíte v rukách v podobe prvej edície „veľkej knihy“ DDA.

            Naučili sme sa niekoľko dôležitých vecí. Väčšina rodín na celom svete je dysfunkčná a to v tom, že neposkytujú a nepodporujú zdravé potreby svojich detí. To vedie k narušeniu inak normálneho a zdravého neurologického a psychologického rastu a vývoja dieťaťa od narodenia po dospelosť. V snahe prežiť sa Pravé Ja (dieťa vo vnútri) traumatizujúceho dieťaťa vydá do úkrytu hlboko do podvedomej časti svojej psychiky. To, čo sa vynorí je falošné Ja alebo ego, ktoré sa pokúša riadiť priebeh nášho života, ale nie je schopné uspieť, jednoducho preto, že je obranným mechanizmom voči bolesti a nie je skutočné. Jeho motívy sú založené viac na kontrole a potrebe mať pravdu.

            Keď Dr. Silkworth napísal svoj názor pre AA, to čo teraz nazývame posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD), bolo vtedy pomenované ako „Únava z boja (z orig. Combat fatique)“ alebo „Šok z ostreľovania (z orig. Shell shock)“, o ktorom sa domnievali, že sa týka len vojenských bojových veteránov. Dnes vieme, že PTSD je ďaleko bežnejším javom a nie je obmedzená len na vojakov. V skutočnosti, PTSD môže byť najčastejšou poruchou, ktorá postihuje dospelé deti, ktoré prežili traumu a môže tiež vyústiť do zraňujúcich dôsledkov, ktoré sa prejavujú jednou či viacerými častými takzvanými duševnými poruchami- od depresie, cez závislosti, až k schizofrénii- a rad fyzických chorôb. Tiež takzvané „spektrum traumatickým porúch“ tieto ochorenia ukazujú výraznú spojitosť s históriou prežívania opakovanej traumy v detstve. Okrem toho, v rozpore so súčasnou psychiatrickou tradíciou, dôkaz o genetickom prenose poruchy chemických látok v mozgu medzi rodičom a dieťaťom je slabý.

 

Štádiá uzdravovania

 

Väčšina ľudí, ktorí sa uzdravujú zo závislostí a iných porúch, môžu byť vo svojom uzdravovaní úspešnejší, keď najskôr tieto veci na istý čas stabilizujú, pretože tieto problémy sú zvyčajne odvrátením pozornosti od toho, aby sa mohli zamerať na záležitosti uzdravovania v DDA a pracovať na nich. Toto obdobie stabilizácie nazývame Prvým štádiom práce na uzdravovaní, ktorého dokončenie môže trvať niekoľko mesiacov až roky.

Mnoho iných nemusí mať žiadne konkrétne závislosti alebo poruchy a prichádzajú k perspektíve uzdravovania, pretože trpia, či dokonca dosiahli dno svojej emocionálnej bolesti a majú túžbu sa zmeniť. Títo ľudia môžu obvykle priamo vstúpiť do DDA a do práce na uzdravovaní sa z dôsledkov traumy, čo nazývame Druhým štádiom a toto zvyčajne trvá niekoľko rokov, kým sa dokončí. Ciele Druhého štádia zahŕňajú:

  1. Uvedomenie si svojho Pravého Ja
  2. Odsmútenie si svojich neodsmútených zranení, strát a tráum
  3. Nájdenie a naplnenie svojich zdravých potrieb a
  4. Prepracovanie sa podstatou svojich problémov v uzdravovaní.

Posledné Tretie štádium uzdravovania je o zlepšovaní našich vzťahov so sebou samým, inými ľuďmi a Bohom z duchovnej perspektívy. Uvedomenie si nášho milujúceho vzťahu s našou Vyššou silou bude obyčajne ľahšie, len čo dokončíme väčšinu práce Druhého štádia uzdravovania. Je to tak, pretože falošné Ja alebo ego nedokáže na základe skúseností poznať ani sa spojiť s Bohom. Jedinou časťou nás, ktorá toto dokáže je naše Pravé Ja, ktoré spoznáme pri našej práci v Druhom štádiu. Kým v najlepšom prípade falošné Ja dokáže vzťah s Bohom racionalizovať, naše Pravé Ja tak robí zo srdca, bez potreby slov.

Práca na Dvanástich krokoch

Druhé a Tretie štádium sa riešia prostredníctvom Dvanástich krokov DDA (Kapitola 7). Napríklad, Štvrtý a Piaty krok nie sú len o rozpoznaní a náprave našich „charakterových chýb“, ale tiež zahŕňajú hľadanie a prácu na podstate našich problémov v uzdravovaní. A keď robíme svoju nebojácnu inventúru, pamätáme na to, aby sme do nej zahrnuli svoje osobné kladné stránky, nie len svoje nedostatky.

            Väčšina Krokov sa týka základných otázok potreby mať všetko pod kontrolou a problému zvládať konflikty. Napríklad, prvé tri Kroky hovoria o tom, že sme bezmocní voči ľuďom, miestam a veciam, obzvlášť voči následkom alkoholizmu či inej rodinnej dysfunkcie a že môžeme nájsť pomoc, aby sa zmiernila naša emocionálna bolesť tým, že požiadame o pomoc a potom sa odovzdáme svojej Vyššej sile.

Trpezlivosť a vytrvalosť

Druhé štádium uzdravovania je vždy pomalé, dlhé a ťažkopádne. Efektívnymi pomôckami je navštevovanie mítingov DDA, práca na Dvanástich krokoch, individuálna terapia a dlhodobá skupinová terapia zameraná na Druhé štádium (alebo traumu). Na základe mojej klinickej skúsenosti, psychiatrické lieky neeliminujú následky traumy v detstve a len zriedkavo vedú k niečomu viac ako len k povrchnému zlepšeniu či presvedčivému dlhotrvajúcemu prínosu.

            Uzdravovanie vyžaduje trpezlivosť a vytrvalosť. Prirodzene sa nevieme dočkať, kedy dôjdeme do konca bez zbytočného predlžovania a preskakujeme náročné veci v programe. Dôležitou súčasťou úspešného uzdravovania je učiť sa presne pomenovať zložky nášho vnútorného života tak, ako k nám prichádzajú, vrátane našich rozličných pocitov, a učiť sa vydržať emocionálnu bolesť bez toho, aby sme sa ju pokúšali utlmiť liekmi.

            Jeden z najhlbokomyseľnejších princípov liečenia je obsiahnutý v slogane “deň po dni.“ Hoci uzdravovanie trvá dlhý čas, využívaním tejto rady sa môže náš postoj okamžite zmeniť a spraviť našu cestu nielen znesiteľnejšou ale aj zmysluplnou a ukotviť nás v prítomnom okamihu. Keď si odžialime svoju pochovanú bolesť a prejdeme podstatou svojich problémov v uzdravovaní, s trpezlivosťou pomaly oslobodíme svoje minulé nevyriešené vnútorné konflikty. Postupne zistíme, že naša budúcnosť je cieľom, zatiaľ neurčeným. Náš život je v prítomnosti, tam, kde môžeme konečne nájsť pokoj.

Kontakt

cs-dda.eu Skype: cs.dda csdospeledeti@gmail.com