Hodnota zdravej bolesti

Proces, kedy sa stávame ochotní, aby Vyššia Sila odstránila naše charakterové nedostatky, sa môže pohybovať medzi pocitom bez bolesti, momentami nepokoja až po agóniu. Niektoré charakterové nedostatky, ako ohováranie a odsudzovanie môžu byť zastavené bezbolestne. V DDA sa učíme sústrediť sami na seba, čo pomáha odstrániť ohováranie a odsudzovanie druhých.

Čelíme momentom nepokoja a vznikajúcej bolesti s našou podpornou DDA skupinou a sponzorom či poradcom. Dospelé deti majú obavy z emocionálnej bolesti, lebo len zriedka sme mali pri sebe niekoho, kto by stál pri nás, keď sme zažívali utrpenie ako deti. Tým, že sme vyrastali v dysfunkčných domovoch, často sme pretrpeli neopísateľnú bolesť v tichosti. Stali sme sa prílišne ostražití pred emocionálnou bolesťou a vyhľadávali sme závislosť, prácu, sex, alebo drogy, aby sme sa vyhli bolesti. Mnohí z nás sa zvíjali na podlahe v bolesti spoluzávislosti, avšak bolesť v DDA je iná. Tentokrát máme priateľov a Vyššiu Silu, na ktorých sa môžeme spoľahnúť. Nie sme na to sami.

Naša skúsenosť ukazuje, že emocionálna bolesť má svoju podstatu. S podporou a nehou môžeme objaviť našu zdravú bolesť a jej liečivé uvoľnenie a rovnako aj naše zadržiavané slzy. Predtým ako sme prišli do DDA, naše slzy sa zdali byť neproduktívne, takže mnohí z nás prestali plakať. Pomocou práce na krokoch či poradenstva znovu objavujeme naše slzy a ich hodnotu.

Emocionálna bolesť je podobný dar. Mnohí z nás nahliadli na túto bolesť v prvom alebo štvrtom kroku, keď sme detailne preskúmali zneužívanie v našich životoch, ako aj naše zneužívanie druhých. Uvedomili sme si, že nie sme sami, ani jedineční v našej bolesti. Uvedomili sme si, že bolesť, ktorú pocítime v DDA, je odlišná od neproduktívnej bolesti vyrastania v rodine poznačenej opustením. V našich domovoch sme sa naučili vyhľadávať nezdravú bolesť, ktorá nepriniesla žiadne skutočné riešenie a ktorá živila naše závislé správanie. S podporou DDA zažívame zdravú bolesť a nachádzame uvoľnenie.

Videli sme dospelé deti, ktoré bojujú v izolácii a v žiali, avšak takýto boj osamote nie je potrebný. Emocionálna bolesť skončí, ale môže to trvať dlhšie, ak nepožiadame o pomoc. V takom prípade nazbierame všetku pokoru a požiadame niekoho, komu dôverujeme, aby nás vypočul. Stávame sa ochotní zdieľať naše strachy a pochybnosti o nás s inou osobou. Zistíme, že DDA členovia nám skutočne pomôžu. Zistíme, že emocionálna bolesť môže byť brána k bližšiemu spojeniu s Bohom tak ako ho my chápeme. Zistíme, že k rozuzleniu, resp. oslabeniu bolesti dochádza často tam, kde nastáva integrácia vlastností na prežitie. Potom, ako tým prejdeme, cítime sa zmenení. Využívame vnútornú silu, ktorá v nás vždy bola a vidíme emočnú bolesť v inom svetle. Vidíme to ako jeden z nástrojov, ktorý môže zmäkčiť naše tvrdé vlastnosti na prežitie.

Tým, že budeme čeliť našej bolesti, zistíme, že naozaj nie sme sami v našom utrpení. Keď si všimneme, že prežívame tento druh bolesti v šiestom kroku, neprestávame chodiť na mítingy a obraciame sa smerom k Bohu, tak ako ho chápeme.

Kontakt

cs-dda.eu Skype: cs.dda csdospeledeti@gmail.com