Charakteristika DDA podle Woititzové

Charakteristiky DDA (Woititz, 1998)

 

1.      Nie ste si istí tým, aké správanie je normálne?

2.      Máte problémy pri doťahovaní zadaných úloh až do konca?

3.      Klamete v situáciách, v ktorých by bolo jednoduché povedať pravdu?

4.      Posudzujete samých seba veľmi prísne a nekompromisne?

5.      Máte problém zabávať sa a v rámci zábavy sa odreagovať?

6.      Beriete samých seba príliš vážne?

7.      Máte problémy s nadväzovaním dôverných vzťahov?

8.      Reagujete neprimerane na zmeny, ktoré nemôžete ovplyvniť?

9.      Neustále hľadáte a vyžadujete pochvalu a uistenie?

10.   Máte chvíle, keď cítite, že ste iní, než ostatní ľudia?

11.   Ste mimoriadne zodpovední, alebo absolútne nezodpovední?

12.   Ste extrémne lojálni a to aj vtedy, keď vidíte, že vaša lojalita je nezaslúžená?

13.   Ste impulzívni? Máte sklon nechať sa vtiahnuť do priebehu nejakej udalosti bez toho, aby ste vážne uvažovali o iných alternatívach správania, alebo možných dôsledkoch?

 

 

Charakteristické znaky Dospelého dieťaťa alkoholika podľa ACA (Tony, 1978)

 

1.      Stali sme sa izolovanými a bojíme sa druhých, predovšetkým autoritatívnych osôb.

2.      Snažíme sa zavďačiť sa druhým, pričom sme stratili svoju vlastnú identitu.

3.      Desia nás nahnevaní ľudia a akákoľvek osobná kritika.

4.      Buď sme sa stali alkoholikmi (či inak závislými osobnosťami), alebo sme s takým človekom uzavreli manželstvo, prípadne oboje; alebo sme si našli inú kompulzívnu osobnosť, ako napríklad workoholika, aby sme tak naplnili svoju chorobnú potrebu opustenia.

5.      Žijeme svoje životy z pozície obete a táto slabosť nás priťahuje v milostných i priateľských vzťahoch.

6.      Máme prehnane vyvinutý zmysel pre zodpovednosť a je pre nás jednoduchšie zaoberať sa ostatnými, než samým sebou; to nám umožňuje, nemusieť sa tak pozorne nazerať na svoje vlastné chyby a nedostatky, atď.

7.      Cítime sa previnilo, keď obhajujeme vlastné záujmy, namiesto toho, aby sme ustúpili druhým.

8.      Stali sme sa závislými na vzrušení.

9.      Mýlime si lásku so súcitom a máme tendenciu „milovať“ tých, ktorých môžeme „ľutovať“ a „zachraňovať“.

10.   Potlačili sme svoje pocity z traumatického detstva a stratili sme schopnosť cítiť alebo vyjadriť svoje pocity, pretože by to bolo príliš bolestivé (popieranie).

11.   Sami seba posudzujeme tvrdo a máme veľmi nízke sebavedomie.

12.   Sme závislí jednotlivci, ktorí majú hrôzu z toho, že by mohli byť opustení. Sme ochotní urobiť čokoľvek, aby sme si udržali vzťah a nemuseli znovu prežiť bolestné pocity z opustenia, ktoré sme zažívali počas života s chorými ľuďmi, ktorí pre nás nikdy neboli emocionálne prítomní.

13.   Alkoholizmus je choroba celej rodiny; stali sme sa para-alkoholikmi a prevzali charakteristiky tejto choroby, aj keď sami nepijeme.

14.   Para-alkoholici skôr reagujú na konanie iných, než by sami konali.

 

 

 

 

 
  Rounded Rectangle: Koncept „dospelého dieťaťa“ pochádza zo skupiny Alateen, ktorej členovia sa začali stretávať v „Nádeji pre dospelé deti alkoholikov“. Pôvodní členovia spoločenstva, ktorí mali osemnásť a viac rokov, boli už dospelí, ale ako deti vyrástli v rodinách alkoholikov.

„Dospelé dieťa“ teda znamená, že keď sa niekto postaví proti nám, nevedome sa vraciame do rôznych úrovní nášho detstva“.
Z histórie ACA – Rozhovor s Tony A., 1992

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dospelé deti alkoholikov používajú slová spoluzakladateľa spoločenstva Tonyho A. ako podklad pre definíciu osobnosti „dospelého dieťaťa“. „Dospelé dieťa“ je niekto, kto reaguje na dospelú situáciu spochybňovaním samého seba, sebaobviňovaním alebo pocitom, že sa mýli, či je menejcenný. Toto všetko sme sa naučili v rôznych obdobiach detstva. Bez cudzej pomoci preto v ako dospelí podvedome konáme pod vplyvom negatívnych myšlienok a úsudkov. Naše nechcené návraty do detstva môžu byť nenápadné, napriek tomu sa dejú a škodia nášmu rozhodovaniu i vzťahom.

 

Nasledujúce otázky vám pomôžu zistiť, či vo vašej pôvodnej rodine existoval alkoholizmus, prípadne iná rodinná dysfunkcia. Pokiaľ vaši rodičia neboli alkoholici, možno pili vaši  starí rodičia a preniesli túto chorobu alebo inú rodinnú dysfunkciu na vašich rodičov. Ak alkohol alebo drogy neboli problémom, možno, že váš domov bol chaotický, nie bezpečný a chýbali v ňom nevyhnutne potrebné vyživujúce zložky. Tak to totiž býva v mnohých rodinách alkoholikov.

 

Týchto 25 otázok ponúka vhľad do niektorých oblastí života a tiež dôsledky, ktorými sú poznačené deti, ktoré vyrástli vedľa alkoholika – a to i mnoho rokov potom, ako odišli z domu. Tieto otázky sa taktiež vzťahujú na dospelých, ktorí vyrástli v rodinách, kde došlo k zneužívaniu detí jedlom, či k sexuálnemu zneužívaniu, alebo na dospelých, ktorí vyrástli v rodinách, kde vládol náboženský fanatizmus, či workoholizmus. Rovnako mnoho detí (už dospelých) vyrastajúcich v adoptívnej rodine spadá do tejto kategórie.

 

Otázky sú z Knihy „ACA Fellowship Text“, str. 18-20)

 

1.      Spomínate si na niekoho, kto pil alebo bral drogy, alebo konal nejakým iným spôsobom, o ktorom si dnes myslíte, že bol dysfunkčný?

2.      Vyhýbali ste sa pozývaniu svojich priateľov k vám domov kvôli alkoholizmu alebo nejakej inej dysfunkcii vo vašej rodine?

3.      Ospravedlňoval jeden z vašich rodičov pitie alkoholu alebo nejaké iné správanie u druhého rodiča?

4.      Boli vaši rodičia tak sústredení jeden na druhého, že ste mali dojem, že vás ignorujú?

5.      Hádali sa neustále vaši rodičia alebo príbuzní?

6.      Boli ste neustále zaťahovaní do hádok alebo nezhôd rodičov a žiadali oni po vás, aby ste sa postavili na stranu jedného alebo druhého z nich, proti tomu druhému?

7.      Snažili ste sa chrániť vašich bratov alebo sestry pred alkoholizmom alebo iným podobným javom vo vašej rodine?

8.      Ako dospelý sa cítite byť nezrelý? Cítite sa vo svojom vnútri ako dieťa?

9.      Ako dospelý máte v prítomnosti vašich rodičov pocit, že s vami jednajú ako s dieťaťom? Pokračujete v tom, že zaujímate postoj dieťaťa voči svojim rodičom?

10.   Myslíte si, že je vašou zodpovednosťou starať sa o pocity alebo obavy vašich rodičov? Obracajú sa na vás ďalší príbuzní, aby ste riešili ich problémy?

11.   Bojíte sa autorít a zlostných, nahnevaných ľudí?

12.   Hľadáte neustále súhlas alebo pochvalu, ale ťažko pochvalu prijímate, keď sa vám jej dostane?

13.   Považujete väčšinu spôsobov kritiky na vašu osobu za osobný útok?

14.   Ponúkate často svoje služby a potom sa hneváte, keď ostatní neocenia to, čo pre nich robíte?

15.   Domnievate sa, že ste zodpovedný za to, ako sa druhý cíti alebo koná?

16.   Je pre vás ťažké rozpoznávať pocity?

17.   Obraciate sa mimo svojho vnútra, keď hľadáte lásku alebo istotu?

18.   Ste radi, ak ste súčasťou problémov iných ľudí? Cítite sa byť viac nažive, keď sa ocitnete uprostred krízy?

19.   Je pre vás sex s intimitou totožný?

20.   Pletiete si lásku so súcitom?

21.   Ocitli ste sa vo vzťahu s kompulzívnym alebo nebezpečným človekom a čudujete sa, že sa to stalo?

22.   Posudzujete sami seba bez milosti a pýtate sa, čo je normálne?

23.   Správate sa inak na verejnosti a inak doma?

24.   Domnievate sa, že vaši rodičia mali problém s alkoholom alebo s drogami?

25.   Myslíte si, že ste boli poznamenaný alkoholizmom alebo iným dysfunkčným správaním vašich rodičov alebo iných členov vašej pôvodnej rodiny?

 

Ak ste odpovedali áno - na tri alebo viac z týchto otázok, pravdepodobne trpíte následkami toho, že ste vyrastali v alkoholickej alebo inak dysfunkčnej rodine. Pozývame vás na mítingy DDA, aby  ste sa dozvedeli viac.

Ako Dospelé Deti Alkoholikov sme anonymné spoločenstvo fungujúce na princípe „Dvanástich Krokov“ a „Dvanástich Tradícií“. Tým, že pracujeme na programe DDA, postupne nachádzame nový spôsob života.

 

 

Kontakt

cs-dda.eu Skype: cs.dda csdospeledeti@gmail.com