Bezmocnosť verzus naučená bezvládnosť(nemohúcnosť)

 

Bezmocnosť verzus naučená bezvládnosť( nemohúcnosť)

 

Mnoho dospelých detí bojuje s pojmom „bezmocnosť“ v prvom kroku, pretože bezmocnosť je to, čo sme ako deti poznali. Avšak bezmocnosť, o ktorej hovoríme v DDA je iná, ako naučená bezvládnosť, ktorú sme zažili ako deti. Ako deti sme boli obklopení rodičmi, ktorí nás nevedomky učili byť neschopnými alebo nekompetentnými. Niektorí rodičia občas  podkopávali našu schopnosť niečo sa naučiť, a vnucovali nám predstavu, že nemôžeme nič urobiť poriadne. Hovorili nám, že sa máme viac snažiť, aj keď sme už dosiahli hranice našich možností. Niektorí z nás sa naučili byť bezmocní, alebo sme sa vzdali snahy, pretože sme nevideli žiadny spôsob, ako potešiť svojich rodičov alebo rodinu. Neskoršie v živote sme zistili, že môžeme robiť veci a učiť sa, ale dodnes máme miesta naučenej bezmocnosti , obzvlášť vo vzťahoch. Buď sme vzťahy ukončili, alebo sme zvýšili naše pokusy kontrolovať iných . Naše pokusy o kontrolu môžu byť rafinované, alebo agresívne.

To, že nás naučili bezmocnosti, naši rodičia robili preto, že nerozumeli, čo robia. Učili nás byť závislými, a potom sa nám posmievali pre našu závislosť. A keď sa dívame na naše detstvo, vidíme, ako naši rodičia podkopávali našu realitu tým, že nám povedali, ako máme myslieť a cítiť , keď sme proti niečomu namietali. Ako deti sme strácali pojem o tom, čo sa deje. Naši rodičia prenášali ich obavy a pocity menejcennosti na nás. Neboli sme schopní sa brániť proti takýmto projekciám. Absorbovali sme obavy rodičov a nízku sebaúctu mysliac si, že sa to týka nás.

Naši dysfunkční rodičia často hovorili: Ako že toto nevieš? Tak sa za teba hanbím!!!!  Prečo toto robíš? Ty musíš byť najhlúpejšie decko na svete.

Počujúc takéto komentáre, cítili sme sa bezmocní (neschopní) brániť sa. Začali sme veriť takýmto predpovediam a prestali sme veriť našim pocitom. Niektorí z nás vedeli, že nemôžu veriť svojim rodičom, ale týmto výrokom sme bezvýhradne verili. Verili sme, že hovoria o nás pravdu, aj keď to pravda nebola.

V kroku 1 dospelé deti zistili , že už sú dospelí  a že bezmocnosť , o ktorej hovorí krok 1, neznamená popretie pocitov alebo názorov, že sme bezmocní, alebo neschopní . Bezmocnosť v DDA znamená, že nie sme zodpovední za dysfunkčné chovanie našich rodičov ani ako deti, ani ako dospelí. To znamená, že ako dospelí nie sme zodpovední za uzdravenie  a upevnenie našej rodiny. Nie sme zodpovední za záchranu, zachovanie, alebo liečenie našich rodičov alebo súrodencov, ktorí sa naďalej topia v rodinnej dysfunkcii. Môžeme sa od nich odpútať s láskou a začať postupný proces poznávania našich hraníc. Žijeme a nechávame žiť.

 

Zatiaľ čo niektoré dospelé deti si mýlili bezmocnosť s naučenou bezvládnosťou, niektorí zas zamietli myšlienku pripustiť bezmocnosť takú, ako o nej hovorí prvý krok. Tieto dospelé deti veria, že sú vševediaci, všetko cítia, a sú flexibilní. Potajomky dúfajú, že majú schopnosť prispôsobiť sa akejkoľvek situácii , v ktorej sa nachádzajú, alebo ľuďom, ktorých stretnú. Sú výborní obchodníci, manažéri alebo inštruktori. Žiadna situácia nie je pre nich  náročná, a žiadna skupina ľudí nie je príliš zložitá, aby si ich nezískali svojim prispôsobivým správaním. Zvyčajne nevidia žiadnu potrebu požiadať o pomoc v ich živote, a veria, že  sú sebestační a nepotrebujú pomoc. Cíti sa silní v ich sebestačnej kontrole. Majú tendenciu manipulovať s inými ,aby dosiahli  to čo chcú, ale nakoniec zistia, že nie sú spokojní sami so sebou, keď sa im to splní. Tieto dospelé deti si len zriedka prestanú uvedomovať, že sebestačnosťou zakrývajú strach z odmietnutia, ktorého by sa im mohlo dostať, ak požiadajú o pomoc.

Myslia si, že požiadaním o pomoc by o sebe niečo prezradili, a to je príliš riskantné. Ale takáto sebestačnosť je naozaj mechanizmus, ktorý im zabezpečí izoláciu a osamelosť. Tieto dospelé deti aj naďalej  všetko kontrolujú, a sú podozrievavé alebo ľahostajné k pojmu bezmocnosti uvedenom v prvom kroku . Často nedôverujú tomu, čo počujú na mítingoch DDA, a naďalej chcú mať všetko vo vlastných rukách.

 

Kontakt

cs-dda.eu Skype: cs.dda csdospeledeti@gmail.com