Pro nováčky

VYRŮSTÁNÍ V DOMOVĚ POZNAMENANÉM ALKOHOLEM   Pokud jste vyrůstal v domově, v němž jeden z rodičů byl alkoholik, vyrůstal jste ve zmatku. O to se postaral alkohol. Nicméně alkohol nerozhodoval, jak jste ten zmatek vnímal. O vnímání jste se  postaral Vy. Vy jste si také vytvořil mechanismy, s jejichž pomocí  jste s těmito vjemy mohl žít.   Obranné mechanismy, které jste si vytvořil, byly účinnými prostředky, které Vám umožnily zůstat  naživu, ale nyní  tyto mechanismy narušují Vaši „dospělou“ stabilitu: Zabraňují Vám v naplnění Vašich možností. Odsávají Vam energii, kterou byste mohl využít k růstu. Časné obranné mechanismy mohou narušit  vztahy v dospělosti, rodičovské dovednosti a profesní růst.   Obranné mechanismy z dětství jsou prvořadou příčinou emocionální nevyváženosti  dospělých dětí alkoholiků, která se projeví ještě před třicátým rokem  jejich života. Pokud přijmete tuto skutečnost, možná budete chtít  každou obranu i...

25 otázek

25 otázok.doc (32768) 25 otázok   Som dospelé dieťa alkoholika?     Koncept dospelého dieťaťa pochádza zo skupiny Alateen, ktorých členovia zahájili stretnutia „Nádej pre dospelé deti alkoholikov“. Pôvodní členovia nášho spoločenstva , ktorí mali 18 rokov a viac, boli dospelí,...

Charakteristika DDA

Toto musíme dať do čistiarne.   / Charakteristické znaky Dospelého dieťaťa./   Stali sme sa izolovanými a bojíme sa druhých, obzvlášť autoritatívnych osôb.   Snažíme sa zavďačiť druhým a pritom sme stratili vlastnú identitu.   Desia nás rozhnevaní ľudia a akákoľvek osobná kritika.   Buď sme sa stali alkoholikmi /alebo inak závislými osobami/, alebo sme s takým človekom  uzatvorili manželstvo, alebo oboje, alebo sme si našli inú kompulzívnu osobnosť, ako napr, workoholika,   Žijeme svoje životy z pozície obetí a táto slabosť nás priťahuje v milostných aj priateľských vzťahoch.   Máme prehnane vyvinutý zmysel pre zodpovednosť  a je pre nás jednoduchšie zaoberať sa inými, než sami sebou. To nám umožňuje nemusieť sa tak pozorne dívať na vlastné chyby a nedostatky, atd...   Cítime sa...
Charakteristiky DDA (Woititz, 1998)   1.      Nie ste si istí tým, aké správanie je normálne? 2.      Máte problémy pri doťahovaní zadaných úloh až do konca? 3.      Klamete v situáciách, v ktorých by bolo jednoduché povedať pravdu? 4.      Posudzujete samých seba veľmi prísne a nekompromisne? 5.      Máte problém zabávať sa a v rámci zábavy sa odreagovať? 6.      Beriete samých seba príliš vážne? 7.      Máte problémy s nadväzovaním dôverných vzťahov? 8.      Reagujete neprimerane na zmeny, ktoré nemôžete ovplyvniť? 9.      Neustále hľadáte a vyžadujete pochvalu a uistenie? 10.   Máte chvíle, keď cítite, že ste...

Kontakt

cs-dda.eu Skype: cs.dda csdospeledeti@gmail.com