Společenství DDA

O programu DDA:

"Dospělé Děti Alkoholiků je dvanácti-krokový program založený na dvanácti tradicích, určený pro ženy a muže, kteří vyrostli v alkoholické či jinak dysfunkční rodině. Setkáváme se v prostředí, které je bezpečné, kde jeden druhého respektujeme a kde zjišťujeme a přiznáváme, že máme stejnou zkušenost (viz svépomocné skupiny). Odhalujeme, jak nás naše dětství ovlivňovalo v minulosti a jak nás ovlivňuje dnes („Problém“). Podnikáme pozitivní kroky. Tím, že uplatňujeme „Dvanáct kroků“, soustředíme se na „Řešení“ a přijímáme milující Vyšší Sílu, tak jak ji my sami chápeme, se osvobozujeme od minulosti a nacházíme cestu k tomu, jak můžeme dnes zlepšit své životy. Jedinou podmínkou členství je touha vyléčit se z následků vyrůstání v alkoholické či jinak dysfunkční rodině."

Odkaz na oficiální web českých DDA:

www.dda.euweb.cz/

Problém

 

Mnohí z nás zistili, že máme spoločných niekoľko vlastností , ktoré sú dôsledkom toho, že sme vyrastali v alkoholickej alebo inak disfunkčnej domácnosti.

Vyvinul sa u nás pocit izolovanosti a začali sme sa cítiť napätí v prítomnosti iných ľudí, obzvlášť autoritatívnych osôb. Aby sme sa ochránili, snažili  sme sa ľuďom zavďačiť, aj keď sme pri tom stratili svoju vlastnú identitu. Rovnako sme si akúkoľvek osobnú kritiku mylne vykladali ako hrozbu.

Buď sme sa sami stali alkoholikmi, uzatvorili sme sobáš s alkoholikom, alebo oboje. Ak sa nám podarilo tomu všetkému sa vyhnúť, potom sme si našli inú kompulzívnu osobnosť. Ako napríklad workoholika, aby sme naplnili našu chorobnú potrebu po opustení.

Žili sme svoje životy z pozície obetí. Vďaka tomu že máme príliš vyvinutý zmysel pre zodpovednosť, zaoberali sme sa radšej inými, ako sebou samými., Keď sme si verili, mali sme z toho pocit viny a ustúpili sme druhým. Radšej  sme reagovali  na ostatných, než aby sme sami vyvíjali aktivitu a nechali sme iných, aby prevzali iniciatívu.

Boli sme závislé osobnosti, desili sme sa opustenia a boli sme ochotní urobiť temer čokoľvek preto, aby sme si udržali vzťah a nemuseli byť emočne opustení. Neustále si vyberáme nestále vzťahy, pretože zodpovedajú vzťahom, ktoré sme mali v detstve s alkoholickými či inak disfunkčnými rodičmi.

Tieto symptómy alkoholizmu či inej disfunkcie  ako rodinnej choroby z nás urobili spolu-obete, t.j. takých, ktorí preberajú typické znaky tejto choroby, bez toho, že by sme sa museli dotknúť alkoholu. Ako deti sme sa naučili svoje pocity potlačovať a ako dospelí uchovávať ich pochované. V  dôsledku tohto návyku sme si zamieňali lásku so súcitom a mali sme sklony milovať tých, ktorých sme mohli zachrániť.

A aby sme sa porazili ešte viac, stali sme sa závislí na nepokoji vo všetkých našich záležitostiach a dávali sme prednosť neustálemu nepokoju pred pokojným riešením.

Toto je popis, nie obžaloba.

Řešení

Spolu stým, ako sa pre vás DDA stane bezpečným miestom, nájdete slobodu vyjadriť všetky svoje zranenia a strachy, ktoré ste doteraz držali v sebe a oslobodíte sa od pocitu hanby a obviňovania , ktoré si nesiete z minulosti. Stanete sa dospelým človekom, ktorý už nebude...

14 RYSŮ

07.08.2018 11:16
Toto musí ísť do čistiarne. (14 charakteristických znakov  - rysov Dospelého dieťaťa)   Tieto charakteristiky sú spoločné v dôsledku vyrastania v alkoholickej domácnosti. Stali sme sa izolovanými a bojíme sa druhých, obzvlášť autoritatívnych osôb. Snažíme sa zavďačiť...

Historie projektu

Kto je dospelé dieťa?

 

Koncept dospelé dieťa pochádza z Alateens, ktorý začal stretnutia Nádej pre Dospelé deti alkoholikov. Pôvodní členovia nášho spoločenstva , ktorí mali viac ako 18 rokov, boli dospelí: ale ako deti vyrastali v alkoholickej rodine. 

Dospelé dieťa tiež znamená, že v určitých situáciách sa vraciame v reakciách a pocitoch  do rôznych štádií nášho detstva. 

DDA história – Tony A., 1992 

 

Neskôr bol koncept  " dospelých detí "  rozšírený o skupiny ľudí , ktorí síce nežili s alkoholikmi, ale identifikovali sa v 14-nástich RYSOCH DDA ( charekteristických vlastnostiach) na základe vyrastania s inak  disfunknými rodičmi alebo vychovávateľmi :

 

Bol domov vášho detstva chaotický, nebezpecný, vládol v nom:

 • alkoholizmus • workoholizmus • náboženský fanatizmus • rodič bol hypochonder • rodič mal sadistické sklony • rodič trpel duševnou poruchou • zažívali ste sexuálne zneužívanie • boli ste šikanovaní • pochádzate z perfekcionistickej rodiny s príliš vysokými nárokmi • vyrastali ste v deckom domove ; alebo ste vyrastali v inak disfunkčnej rodine...

Kontakt

cs-dda.eu Skype: cs.dda csdospeledeti@gmail.com